ปปร. 22 จัดงาน “ก้าวหน้าประเทศไทย” ร่วมฟังแนวความคิดเพื่อผลักดันประเทศไทยไปข้างหน้า

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 (ปปร.22) ร่วมกับ  สำนักข่าวออนไลน์ Workpoint News จัดงานทอล์ค  “ก้าวหน้าประเทศไทย”      เวทีความคิดเพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่ความก้าวหน้า และงานแสดงผลงานทางวิชาการโดยหลักสูตร ปปร.22  ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7  สยามสแควร์วัน   

         โดยภายในงานเป็นการร่วมฟังแนวความคิดเพื่อผลักดันประเทศไทย โดยการสะท้อนถึงแนวความคิด เรื่องราว และประสบการณ์ ที่มุ่งหวังพาประเทศไทยไปสู่ความก้าวหน้า ผ่านประเด็นสำคัญที่เป็นปัญหาของสังคมไทยในทุกวันนี้ ทั้งเรื่องของสุขภาพกาย สุขภาพจิต คนพิการ และ ความสามัคคีของคนในประเทศ  โดยมี  อาทิวราห์ คงมาลัย (พี่ตูน) และทีมก้าวคนละก้าว ทั้ง นฤพนธ์ ประธานทิพย์ (พี่นะ) , พันเอกนายแพทย์ พลังสันติ์ จงรักษ์ (หมอปัน) , มรกต โกมลบุตร (พี่โด๋ว) และ ชายชาญ ใบมงคล (เบลล่า)  พร้อมด้วย     .อ.นพ.ภาคย์ โลหารชุน , ซาบะ มานิตย์ อินพิมพ์ และ ญา–ปราชญา ศิริ์มหาอาริยะโพธิ์ญา มาร่วมพูดคุยกันบนเวทีด้วย   

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *