บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร “โครงการมาตรการปรับลดปริมาณเกลือหรือโซเดียม ในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสมัครใจ”

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย นางสมพร ศรีสุข (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอาหาร เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร “โครงการมาตรการปรับลดปริมาณเกลือหรือโซเดียม
ในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสมัครใจ”
จาก นายสาธิต ปิตุเตชะ (ขวา) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหนึ่งในภาคีเครือข่ายภาคเอกชนที่ร่วมขับเคลื่อนการลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปในประเทศไทย พร้อมเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้การอ่านฉลาก และเลือกรับประทานอาหาร
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชากรไทย ภายใต้กิจกรรมรณรงค์ “รู้ฉลาก กินฉลาด ลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ”
โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้  

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *