ระยอง แถลงข่าว Long Beach Festival 2020 ปิดถนนเลียบหาด กระตุ้นท่องเที่ยวผนึกกำลังจัดคอนเสิร์ต New Normal

จังหวัดระยอง ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ภาคเอกชน เตรียมจัดงานเทศกาลดนตรี Rayong Long beach Festival 2020เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และกระตุ้นการท่องเที่ยว ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคมนี้ บนถนนเลียบชายหาดแม่พิมพ์ อ.แกลง จังหวัดระยอง ภายใต้แนวคิด “Believe Rayong”

จังหวัดระยอง– จังหวัดระยอง, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, เทศบาลตำบลสุนทรภู่ และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และภาคเอกชน ร่วมจัดงานแถลงข่าวเทศกาลดนตรี Rayong Long Beach Festival 2020 ณ ห้าง Passione Shopping DestinationโดยเทศกาลดนตรีแบบNew Normal ดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16:00 – 22:00 น. เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดระยอง ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีศิลปิน 6ศิลปินเข้าร่วมสร้างความสุขความเชื่อมั่น ได้แก่ POLYCAT, THE RICHMAN TOY, THE JUKKS, SOMKAIT, PENQUIN VILLA และ POSTBOXซึ่งงานดังกล่าวจัดภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 1,000คน เพื่อความเปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมงาน โดยนักท่องเที่ยวสามารถลงทะเบียนรับบัตรได้ที่ Line Official : @commuticket และติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมงานได้ทาง www.facebook.com/longbeachfestival

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ -ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยองได้ร่วมกับหลายภาคส่วนร่วมจัดงาน Rayong Long Beach Festival 2020ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ที่ถนนเลียบชายหาดแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง เพื่อแสดงพลังตั้งใจของชาวระยอง ที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อประชาชน และนักท่องเที่ยว ตามแนวคิด “Believe Rayong” เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจให้กับมาฟื้นตัว ซึ่งจากสถานการณ์โควิด-19และเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยเมื่อพ้นระยะเวลาเฝ้าระวังการแพร่ระบาดแล้ว และยืนยันว่าไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในพื้นที่ จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวมั่นใจ และปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง

ซึ่งงาน “Rayong Long Beach Festival 2020” นี้ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเป็นการ เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้มาสัมผัสบรรยากาศคอนเสิร์ต บนถนนเลียบชายหาดแม่พิมพ์ซึ่งใช้เป็นที่จัดงานนี้ ให้นักท่องเที่ยวได้มาชมคอนเสิร์ตแบบ New Normal ภายใต้มาตรการดูแลอย่างเป็นมาตรฐานของชาวระยองทุกคน

นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร- ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองได้เพิ่มเติมรายละเอียดการจัดงาน Rayong Long Beach Festival 2020ถือเป็นคอนเสิร์ตที่จัดต่อเนื่องมาหลายปี ปีนี้ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะจัดคอนเสิร์ตแบบ New Normal ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้กลับมาเที่ยวจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม ฟังเพลงบนถนนเลียบชายหาดแม่พิมพ์ ที่ถือเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งของจังหวัดระยอง ซึ่งครั้งนี้มีศิลปินเข้าร่วม 6 ศิลปินจากค่าย SmallRoom ตั้งแต่ POLYCAT, THE RICHMAN TOY, THE JUKKS, SOMKAIT, PENQUIN VILLA และ POSTBOX

โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา15:00 น. เปิดประตูให้เข้าร่วมงาน ซึ่งภายในงานจัดให้มีอาหารจำหน่ายแก่ผู้เข้าร่วมงาน และคอนเสิร์ตจะเริ่มประมาณเวลา 16:00 น. เป็นต้นไปและสิ้นสุดประมาณ 22:00 น. โดยงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้เรามีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 1,000คน เพื่อคงมาตรฐานด้านสาธารณสุข และความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมงาน ดังนั้นผู้เข้าร่วมงานจึงต้องมีบัตรเข้าร่วมงานเท่านั้นจึงเข้าพื้นที่งานได้ ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามข้อมุลได้ที่ www.facebook.com/longbeachmusicfestivalลงทะเบียนรับบัตรได้ที่ Line Official : @commuticket  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการของงานเข้าร่วมงาน

น.พ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ– นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง กล่าวถึง มาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยได้ดูแลมาตรฐานการจัดงานให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขอย่างรัดกุม ตั้งแต่ การตรวจวัดอุณหภูมิทีมงาน ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด, การตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงาน, ผู้เข้าร่วมงานต้องสวม Mask, มีจุดล้างมือ, ที่สำคัญมีการเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมงานให้ไม่มีความหนาแน่น รวมถึงกิจกรรมดังกล่าวอยู่ระหว่างขอการรับรองมาตรฐานSHA หรือAmazing Thailand Safety & Health Administration ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยสุขอนามัย ที่หน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำขึ้น จึงอยากให้นักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมงานมั่นใจในการเข้าร่วมงานนี้ได้อย่างเต็มที่

นายคเชนทร์ แจ่มใส– นายกเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่จัดงาน ได้กล่าวถึงการเตรียมพร้อมการจัดงานโดยพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนที่จะเข้าร่วมงาน ทั้งความพร้อมด้านต่างๆ อาทิ ความสะอาด การจัดการขยะ การจอดรถ ซึ่งได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกร่วมกับผู้จัดงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าร่วมงานว่าจะได้รับทั้งความสะดวก ความปลอดภัย และความสุข ตลอดระยะเวลางาน ดังแนวคิด “Believe Rayong”

ปิดท้ายด้วย นางสุวรรณา โดตี้ – ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ที่อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานRayong Long Beach Festival 2020รวมถึงเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดระยอง  ที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคการท่องเที่ยว ช่วยกันอย่างเต็มที่ ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มาที่จังหวัดระยอง อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ตามแนวคิด “Believe Rayong”.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *