พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือชุมชน เขตคลองสามวา ณ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรปัญญารามอินทรา

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ  ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือชุมชน เขตคลองสามวา พร้อมมอบถุงยังชีพ และสิ่งของต่างๆ แก่ครอบครัวเปราะบาง จำนวน 50 ราย

โดยมีคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ นางศรินทิพย์ มีมณี ประธานคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนเขตคลองสามวา นางสาวเกศกานดา อินช่วย รองประธานคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนเขตคลองสามวา และนายปิยธรรม สุภาพ ประธานชุมชนบ้านเอื้ออาทรปัญญารามอินทรา พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ชุมชนต่างๆ และประชาชนในพื้นที่เขตคลองสามวา เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรปัญญารามอินทรา เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *