ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯแนะทางแก้ปัญหา และความท้าทายสาธารณสุขไทย เรื่อง วัณโรคและฝุ่นละออง PM 2.5

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยแนะทางแก้ปัญหาและความท้าทายสาธารณสุขไทยเร่งแก้วัณโรค   เนื่องจากไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรครุนแรง โดยมีคนไทยป่วยเป็นวัณโรครายใหม่ปีละ 1.2 แสนคน และเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 แนะทางแก้ป้องกันความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอด ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วงนี้ปัญหาและความท้าทายสาธารณสุขไทย  ในเรื่องของวัณโรคและฝุ่นละออง PM 2.5  กำลังเป็นสิ่งสำคัญมาก ประชาชนทั้งประเทศยังไม่ทราบว่า

Read more