สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สุรินทร์ จัดงาน“เที่ยวสราญเมืองสะเร็น นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” จังหวัดสุรินทร์

                 นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในงาน เที่ยวสราญเมืองสะเร็น นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการแสดงเชิงประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านและสินค้า OTOP ของจังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นที่สนใจด้วยการสร้างกิจกรรมร่วมกับนักท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นถิ่น

                เที่ยวสราญเมืองสะเร็นฯ นำร่องโดย 4 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของสุรินทร์ ได้แก่ 1) บ้านสระ หมู่ที่ 18 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท  2)  บ้านเสรียง หมู่ที่ 2 ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ 3)  บ้านหัวแรต  หมู่ที่ 5  ตำบลตรึม  อำเภอศีขรภูมิ  4) บ้านเมืองไผ่ หมู่ที่ 4  ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี เป็นการเปิดตำนานเมืองสุรินทร์ ‘อีสานใต้ ที่มีเสน่ห์วิถีชุมชนไม่ซ้ำใคร ด้วยโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการชุมชน สาธิตการสาวไหม ทอผ้ามักหมี่ ทำสบู่จากรังไหม ตลอดจนการชิมอาหารพื้นถิ่น กินนอาหารพื้นเมือง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสุรินทร์ที่น่าสนใจบนเวที และกิจกรรมสาธิตของชุมชนที่ผู้ชมงานสามารถร่วมทำและนำผลิตภัณฑ์กลับไปเป็นที่ระลึก ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีเด่นดังจากอีก 50 หมู่บ้านของ จ.สุรินทร์ สิงหาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต .ปทุมธานี เมื่อวันก่อน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *