สุขแบบสมถะ น๊อตจัดเซอร์ไพรส์พ่อตุ่มเที่ยวเชียงใหม่จุดหมายยอดฮิตของคนชอบเที่ยว

เชียงใหม่เที่ยวได้ทั้งปี ถือเป็นเมืองยอดนิยมของเหล่าชาว Digital Nomad โดยถูกโหวตให้เมืองเชียงใหม่ติดอันดับ 3 nomad ของโลก เพราะมีบรรยากาศที่น่าอยู่    ใกล้ภูเขาแม่น้ำธรรมชาติ และมีความหลากหลายมิติ ทำให้ผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวมากมายจากทั่วทุกมุมโลก เชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญในหลาย ๆ ด้าน มีการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี ด้วยความเจริญเติบโตเป็นเมืองเศรษฐกิจและท่องเที่ยวที่รวดเร็ว ก็ทำให้สิ่งต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย วันนี้สองพ่อลูกคู่ซี้เลยขออาสาพาไปเช็คอินทั้งโซนในเมืองและนอกเมือง เพื่อร่วมสัมผัสเมืองเชียงใหม่ให้ใกล้ชิดมากขึ้นกว่าเดิมเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เข้ามาช่วยกำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามสีต่างๆได้อย่างชัดเจน เพื่ออนุรักษ์ และพัฒนาควบคู่กันไป การแบ่งสี การใช้ประโยชน์ที่ดินจึงทำให้เมืองเชียงใหม่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างมาก เพราะมีการกำหนดแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามสีต่างๆ เช่น บริเวณคูเมือง เป็นเขตสีน้ำตาลอ่อน ถือเป็น Zone ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เพราะเป็นที่ตั้งของโบราณสถานมากมาย เช่น วัดพระสิงห์ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา และวัดนี้ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ที่ให้ความศรัทธาและจะเดินทางมาเคารพสักการะกันอย่างเนื่องแน่นเป็นประจำ วัดเจดีย์หลวง เป็นพระอารามหลวงแบบโบราณมีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ ภายในวัดมีสิ่งสักการะหลากหลายได้แก่ เจดีย์หลวง อินทขีล ต้นยาง กุมภัณฑ์ พระฤๅษี และวัดเชียงมั่น ถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในตัวเมืองเชียงใหม่และเป็นวัดแห่งแรกในเขตกำแพงเมือง ฯลฯ และเมื่อขยับออกมารอบนอกก็จะถูกล้อมรอบด้วย Zone สีแดง ถือเป็นเขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พวกห้าง  อาคารพาณิชย์ ก็จะสร้างได้ในโซนนี้ ถัดออกมาอีกก็เป็น Zone สีเหลืองมีเส้นทแยงสีขาว เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย ถัดออกไปเรื่อยก็จะเป็นโซนสีเขียว เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก็จะมีหมู่บ้านรอบนอกต่าง ๆ เช่น ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและคนท้องถิ่น และสีเขียวอ่อน เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำให้รู้สึกถึงความสงบ ความร่มรื่นของธรรมชาติการที่สองพ่อลูกได้มาท่องเที่ยวตามเขตสีในเมืองเชียงใหม่ ถือเป็นอีกทางเลือกทำให้ได้เข้าใจถึงความสำคัญว่าหากพวกเราทุกคนร่วมกันคิด และเข้ามามีส่วนร่วมในการวางผังเมือง เพื่อสร้างเมืองของพวกเราให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้แล้ว ประเทศเราคงจะน่าอยู่และมีความสุขตามคอนเซ็ปต์ “เที่ยวไปด้วยกัน ร่วมสร้างเมืองแห่งความสุขไปพร้อมกัน” Planning for happiness

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *