กรมการขนส่งทางบก ส่งมอบความพิเศษที่เหนือกว่า เปิดประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่มีลักษณะพิเศษ ครั้งที่ 3

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่มีลักษณะพิเศษ ครั้งที่ 3 โดยนำหมายเลขทะเบียนรถ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ออกประมูลในครั้งนี้ จำนวน 185 หมายเลข อาทิเช่น รวย 6666 , เจริญ 888 , นับทอง 9 , ชอบ 5555 , เศรษฐี 11ฯลฯ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่มีลักษณะพิเศษ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี นำเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้รวมกว่า 408ล้านบาท ซึ่งผลการประมูลหมายเลขที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ “รวย 9999” ได้ผู้ชนะประมูลในราคา 18,560,000บาท จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ ครั้งที่ 3สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ในวันเสาร์ที่ 5พฤศจิกายน 2565  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร 

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประมูลได้2 ช่องทาง ได้แก่ ประมูลทางระบบอินเทอร์เน็ต และ ประมูลทางวาจา ณ สถานที่จัดงานประมูล สามารถลงทะเบียนและเสนอราคาล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันที่เป็นต้นไป ที่ เว็บไซต์ www.tabienrod.comสอบถาม โทร.096 045 7633/084 047 7288 / 082 053 6004 สายด่วน 1584

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *